Đăng ký nhập học

Đăng ký online chỉ đơn giản yêu cầu bạn điền chính xác các thông tin dưới đây, hệ thống sẽ tự động lưu và gửi qua email của bạn mẫu đơn hoàn chỉnh
(bạn không phải làm gì thêm).
Tôi cam đoan những lời khai trong phiếu này là đúng sự thật và tất cả những giấy tờ của tôi đã nộp trong hồ sơ là hợp pháp. Nếu một trong các giấy tờ đã nộp trong hồ sơ không hợp pháp, tôi xin chịu mọi hình thức xử lý của Nhà trường theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1800 6119