GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH


Mục tiêu của chương trình


Phát triển nghề nghiệp trong quá trình học

Các kiến thức và kĩ năng được thiết kế thành 3 bậc thang trong nghề nghiệp: Quản trị cơ bản, Quản trị chức năng và Quản trị doanh nghiệp. Qua từng bậc người học phát triển dần năng lực quản trị.

Kiến thức gắn kết với kĩ năng và ứng dụng

Kiến thức được cung cấp đi đôi với kĩ năng cần thiết cho nhà quản trị, người học sẽ được vận dụng các kiến thức và kĩ năng trong các tình huống kinh doanh ở các môn học đề án.

Học linh hoạt

Ngoài 4 môn chuyên đề/kĩ năng và 3 đề án, sinh viên được học online trên hệ thống quản lí học tập trực tuyến LMS (Learning Management System) có tính tương tác cao, có thể học mọi lúc, mọi nơi và không cần đến lớp qua máy tính có kết nối mạng internet.ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNHHiện đại: Chương trình trang bị các kiến thức phù hợp với nghề nghiệp kế toán hiện đại phù hợp với thời đại ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập cao.

Thiết thực: Chương trình thiết kế theo từng chứng chỉ, mỗi chứng chỉ trang bị năng lực của một cấp độ nghề nghiệp. Các môn học bổ trợ được học linh hoạt theo thời gian cá nhân.

Ứng dụng: Quá trình học tập là sự kết hợp ba hoạt động: trang bị kiến thức – rèn luyện kỹ năng – mở mang tầm nhìn với sự giảng dạy của các giảng viên và chuyên gia thực tế.


CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH


GIAI ĐOẠN 1

Chứng chỉ Quản trị cơ bản

1
 

GIAI ĐOẠN 2

Chứng chỉ Quản trị chức năng

2
 

GIAI ĐOẠN 3

Chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp

3
 

GIAI ĐOẠN 4

Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh

4
 

Các môn học linh hoạt

Nâng cao tầm hiểu biết con người: Xã hội học, Tâm lý học

Nâng cao năng lực xử lý số liệu: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất thống kê

Nâng cao tầm hiểu biết kinh tế - tài chính: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tiền tệ - Ngân hàng

Nâng cao hiểu biết pháp lý: Pháp luật đại cương, Luật kinh doanh

Các môn điều kiện tốt nghiệp theo quy định: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản VN, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tiếng Anh và Tin học căn bản (nộp chứng chỉ)

1800 6119