GIỚI THIỆU NGÀNH KIỂM TOÁN

Chương trình dành cho người bận rộn muốn có được bằng cấp và năng lực chuyên môn vững vàng


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH


Kiểm toán là một trong những nghề nghiệp gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế hiện đại và toàn cầu hóa. Các doanh nghiệp càng phát triển thì nhu cầu kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ càng tăng lên. Đầu tư xuyên quốc gia và mở cửa các thị trường đến đâu thì kiểm toán sẽ mở rộng đến đó. Kiểm toán còn là bước khởi đầu của những nhà lãnh đạo tài chính và kinh doanh thông qua sự đào tạo nghề nghiệp ngay trong quá trình làm việc trong một môi trường năng động và đòi hỏi hiệu quả cao.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc với vai trò kiểm toán viên độc lập tại các công ty kiểm toán, vai trò kiểm toán viên nội bộ tại các doanh nghiệp, tập đoàn hay ngân hàng. Các cơ quan quản lý tài chính của Nhà nước cũng đánh giá cao các ứng viên tốt nghiệp ngành Kiểm toán cho các vị trí kiểm toán Nhà nước hay kiểm tra, thanh tra Thuế. Sau một số năm kinh nghiệm theo yêu cầu của Bộ Tài chính, cử nhân Kiểm toán đủ điều kiện tham gia thi tuyển để được cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên.


Mục tiêu của chương trình


Kiến thức vững chắc

Trang bị các kiến thức nền tảng về kế toán và kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, kiểm soát nội bộ, cùng với chính sách, chế độ và các qui định pháp luật cần thiết cho nghề nghiệp như: luật công ty, thương mại, thuế, tài chính, quản trị và hệ thống thông tin kế toán. Người học cũng được trang bị một nền tảng vững chắc về kế toán tài chính quốc tế để có thể tiếp cận với môi trường kinh doanh toàn cầu hóa.

Kỹ năng nghề nghiệp chọn lọc

Cung cấp các kỹ năng nghề nghiệp chọn lọc bao gồm làm chủ hệ thống thông tin và phân tích số liệu. Người học có thể thực hiện đầy đủ quy trình kiểm toán từ khâu tiếp cận, đánh giá chấp nhận khách hàng để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho đến thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán.…

Chương trình thực tiễn

Mở mang tầm nhìn ra thực tiễn nghề nghiệp và kinh doanh sôi động: Nghề nghiệp kiểm toán hiện đại gắn với những đổi mới không ngừng trong môi trường kinh doanh đòi hỏi phải nhận diện các cơ hội và thách thức đến hàng ngày.ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNHHiện đại: Chương trình trang bị các kiến thức phù hợp với nghề nghiệp hiện đại, phù hợp với thời đại ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập cao.

Thiết thực: Chương trình thiết kế theo từng chứng chỉ, mỗi chứng chỉ trang bị năng lực của một cấp độ nghề nghiệp. Các môn học bổ trợ được học linh hoạt theo thời gian cá nhân.

Ứng dụng: Quá trình học tập là sự kết hợp ba hoạt động: trang bị kiến thức – rèn luyện kỹ năng – mở mang tầm nhìn với sự giảng dạy của các giảng viên và chuyên gia thực tế. Linh hoạt: Người học chủ động hoàn toàn về thời gian học tập, có thể học vào bất cứ lúc nào và tại đâu.

Thuận tiện: Người học có thể thực hiện mọi hoạt động học tập qua mạng internet trên laptop, deskop hoặc smartphone.


CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH


Năng lực tác nghiệp

Chứng chỉ Kế toán cơ bản

1
 

Năng lực hệ thống

Chứng chỉ Kế toán doanh nghiệp

2
 

Năng lực tổng hợp

Chứng chỉ Kiểm toán cơ bản

3
 

Năng lực tổng hợp

Chứng chỉ Kiểm toán nâng cao

4
 

Chuẩn đầu ra cử nhân

Bằng cử nhân Kiểm toán

5
 

Các môn học nổi bật

Nâng cao khả năng tư duy logic và năng lực phân tích-xử lý số liệu cần thiết trong lĩnh vực Kiểm toán: Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán và lập báo cáo thuế, Kế toán tài chính, Kế toán chi phí,...

Trang bị cho người học kiến thức nền tảng và chuyên môn sâu:  Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán thực hành, Kiểm soát nội bộ, Tài chính doanh nghiệp,...

1800 6119