CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT TRỰC TUYẾN


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH


Trong xã hội hiện đại, hầu hết các công việc đều vận hành và duy trì dựa trên cơ sở pháp luật. Điều này dẫn đến nhu cầu nguồn nhân lực ngành Luật đang ngày tăng cao, đặc biệt là trong quá trình Việt Nam đang hội nhập với Thế Giới. Thực tế cho thấy nhu cầu xã hội đối với ngành Luật hiện nay không còn bó hẹp trong phạm vi các cơ quan tư pháp như trước đây, mà mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như hoạt động tư vấn pháp luật, kinh tế, làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ.

Thấu hiểu được nhu cầu đó, chương trình đào tạo Cử nhân ngành Luật trực tuyến của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng chuyên môn và năng lực nghề nghiệp về ngành luật.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, đoàn thể, các tổ chức tư vấn luật hoặc các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ,..


Mục tiêu của chương trình


Kiến thức vững chắc

Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp về ngành luật; các kiến thức pháp lý chuyên sâu về dân sự và hành chính cũng như một số kiến thức cơ bản cần thiết về kinh tế, quản trị, xã hội.

Kỹ năng nghề nghiệp chọn lọc

Cung cấp các kỹ năng nghề nghiệp chọn lọc giúp sinh viên rèn luyện khả năng áp dụng pháp luật, tư duy phản biện và được bồi dưỡng hình thành thái độ văn hóa ứng xử pháp lý và tuân thủ pháp luật. Sinh viên có thể vận dụng ngay để giải quyết vấn đề pháp lý phát sinh trong công việc và cuộc sống.

Chương trình thực tiễn

Mở mang tầm nhìn ra thực tiễn nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp Luật tại các cơ quan nhà nước, đoàn thể, các tổ chức tư vấn luật hoặc các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ,..ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNHHiện đại: Chương trình trang bị các kiến thức phù hợp với thời đại ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập cao.

Thiết thực: Chương trình thiết kế theo từng chứng chỉ, mỗi chứng chỉ trang bị năng lực của một cấp độ nghề nghiệp. Các môn học bổ trợ được học linh hoạt theo thời gian cá nhân. Sinh viên có thể chọn một trình tự học khác, nếu tích lũy đủ các chứng chỉ cần thiết theo sẽ được cấp bằng cử nhân.

Ứng dụng: Quá trình học tập là sự kết hợp ba hoạt động: trang bị kiến thức – rèn luyện kỹ năng – mở mang tầm nhìn với sự giảng dạy của các giảng viên và chuyên gia thực tế.

Linh hoạt: Người học chủ động hoàn toàn về thời gian học tập, có thể học vào bất cứ lúc nào và tại đâu.

Thuận tiện: Người học có thể thực hiện mọi hoạt động học tập qua mạng internet trên laptop, deskop hoặc smartphone.


CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH


GIAI ĐOẠN 1

Chứng chỉ Nhập môn Luật học

1
 

GIAI ĐOẠN 2

Chứng chỉ Luật dân sự (cơ bản)

2
 

GIAI ĐOẠN 3

Chứng chỉ Luật thương mại (cơ bản)

3
 

GIAI ĐOẠN 4

Chứng chỉ Luật hành chính (cơ bản)

4
 

GIAI ĐOẠN 5

Chứng chỉ Luật hình sự

5
 

GIAI ĐOẠN 6

Chứng chỉ Luật thương mại (chuyên ngành)

6
 

GIAI ĐOẠN 7

Chứng chỉ Luật quốc tế và thương mại quốc tế

7
 

GIAI ĐOẠN 8

Chọn 1 trong 2 chứng chỉ: Luật dân sự (chuyên ngành) hoặc Luật hành chính (chuyên ngành)

8
 

GIAI ĐOẠN 9

Bằng Cử nhân ngành Luật học

9
 

Các môn học nổi bật

Nâng cao tầm hiểu biết nghiên cứu pháp luật: Phương pháp nghiên cứu luật học, Lịch sử nhà nước và pháp luật

Gắn với thực tiễn nghề nghiệp với các môn: Luật dân sự, tố tụng hình sự, hôn nhân và gia đình, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, đất đai, môi trường,...

1800 6119