GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chương trình dành cho người bận rộn muốn có được bằng cấp và năng lực chuyên môn vững vàng


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH


Nhu cầu nhân lực quản trị trong nền kinh tế rất lớn khi hiệu quả trở thành yêu cầu hàng đầu cho sự tồn tại của doanh nghiệp hoặc các tổ chức, bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Ở từng cấp độ quản lý, các tổ chức đều cần con người hiểu biết về quản trị, không chỉ về lĩnh vực làm việc cụ thể như bán hàng, sản xuất mà còn về cách thức lãnh đạo, sử dụng con người hoặc hoạch định chiến lược.

Chương trình Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế theo hướng ứng dụng, chú ý khả năng tiếp cận nhanh chóng với nghề nghiệp ngay trong quá trình học và khả năng phát triển ở những vị trí cao hơn sau khi ra trường.


Mục tiêu của chương trình


Phát triển nghề nghiệp trong quá trình học

Các kiến thức và kĩ năng được thiết kế thành 3 bậc thang trong nghề nghiệp: Quản trị cơ bản, Quản trị chức năng và Quản trị doanh nghiệp. Qua từng bậc người học phát triển dần năng lực quản trị.

Kiến thức gắn kết với kĩ năng và ứng dụng

Kiến thức được cung cấp đi đôi với kĩ năng cần thiết cho nhà quản trị, người học sẽ được vận dụng các kiến thức và kĩ năng trong các tình huống kinh doanh ở các môn học đề án.

Học linh hoạt

Ngoài 4 môn chuyên đề/kĩ năng và 3 đề án, sinh viên được học online trên hệ thống quản lí học tập trực tuyến LMS (Learning Management System) có tính tương tác cao, có thể học mọi lúc, mọi nơi và không cần đến lớp qua máy tính có kết nối mạng internet.ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNHHiện đại: Chương trình trang bị các kiến thức phù hợp với nghề nghiệp hiện đại, phù hợp với thời đại ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập cao.

Thiết thực: Chương trình thiết kế theo từng chứng chỉ, mỗi chứng chỉ trang bị năng lực của một cấp độ nghề nghiệp. Các môn học bổ trợ được học linh hoạt theo thời gian cá nhân.

Ứng dụng: Quá trình học tập là sự kết hợp ba hoạt động: trang bị kiến thức – rèn luyện kỹ năng – mở mang tầm nhìn với sự giảng dạy của các giảng viên và chuyên gia thực tế.


CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH


Năng lực tác nghiệp

Chứng chỉ Quản trị cơ bản

1
 

Năng lực hệ thống

Chứng chỉ Quản trị chức năng

2
 

Năng lực tổng hợp

Chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp

3
 

Năng lực tổng hợp

Chứng chỉ Môi trường kinh doanh

4
 

Chuẩn đầu ra cử nhân

Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh

5
 

Các môn học nổi bật

Nâng cao tầm hiểu biết con người: Kỹ năng nhận diện bản thân, Giao tiếp trong kinh doanh, Hành vi tổ chức, Kỹ năng cân bằng cuộc sống và công việc

Gắn với kiến thức thực tế: Truyền thông Marketing tích hợp, Marketing quốc tế, Lập kế hoạch kinh doanh

Nâng cao năng lực chuyên môn: Quản trị vận hành, Quản trị bán hàng, Quản trị chiến lược, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị dự án, Quản trị thương hiệu...

1800 6119