GIỚI THIỆU NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGVới sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam, lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong toàn bộ nền kinh tế, Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác là cầu nối lưu thông các dòng vốn. Trong từng doanh nghiệp, bộ phận tài chính đảm nhận việc cung cấp và điều hòa dòng tiền cho mọi hoạt động và việc thực hiện chiến lược kinh doanh. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính giúp các doanh nghiệp, các cá nhân sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả nhất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, toàn bộ các hoạt động trên không giới hạn tromg ranh giới một quốc gia mà mở rộng, gắn kết trên phạm vi toàn cầu.
Phục vụ cho đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, chương trình đào tạo Cử nhân ngành Tài chính- Ngân hàng cung cấp kiến thức sâu rộng về hoạt động của nền kinh tế nói chung và các kiến thức chuyên sâu về:
  • Hoạt động của các tổ chức tài chính và thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh;
  • Các công cụ phân tích, các mô hình tài chính dùng trong trong việc phân tích và ra các quyết định đầu tư, huy động vốn và chính sách cổ tức của công ty;
  • Hoạt động của ngân hàng thương mại truyền thống (như huy động vốn, cho vay, đầu tư, dịch vụ thanh toán qua ngân hàng) và ngân hàng hiện đại (ngân hàng điện tử, thẻ thanh toán, kinh doanh ngoại hối, quản lý rủi ro tài chính cho khách hàng)
  • Phân tích và quyết định đầu tư tài chính, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư và quản trị rủi ro tài chính.
Cử nhân ngành Tài chính- ngân hàng có một cơ hội việc làm phong phú trong đó, bao gồm ba nhánh chính:
  • Giao dịch viên, nhân viên tín dụng, thẩm định, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, thanh toán và kiểm soát nội bộ hoặc là quản lý hoạt động đầu tư…tại các ngân hàng thương mại
  • Chuyên viên tại phòng tài chính hoặc kế toán của các doanh nghiệp
  • Chuyên viên tư vấn đầu tư cá nhân hoặc quản lý danh mục đầu tư tại các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư.

Mục tiêu của chương trình


Kiến thức vững chắc

Trang bị những kiến thức cơ bản và vững chắc về tài bao gồm thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh; Phân tích và quyết định đầu tư tài chính, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư và quản trị rủi ro tài chính.

Kỹ năng nghề nghiệp chọn lọc

Cung cấp các kỹ năng nghề nghiệp chọn lọc bao gồm làm chủ hệ thống thông tin và phân tích số liệu: các mô hình tài chính dùng trong trong việc phân tích và ra các quyết định đầu tư, huy động vốn và chính sách cổ tức của công ty

Chương trình thực tiễn

Mở mang tầm nhìn ra thực tiễn nghề nghiệp Hoạt động của ngân hàng thương mại truyền thống (như huy động vốn, cho vay, đầu tư, dịch vụ thanh toán qua ngân hàng) và ngân hàng hiện đại (ngân hàng điện tử, thẻ thanh toán, kinh doanh ngoại hối, quản lý rủi ro tài chính cho khách hàng)ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNHHiện đại: Chương trình trang bị các kiến thức phù hợp với nghề nghiệp tài chính ngân hàng hiện đại phù hợp với thời đại ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập cao.

Thiết thực: Chương trình thiết kế theo từng chứng chỉ, mỗi chứng chỉ trang bị năng lực của một cấp độ nghề nghiệp. Các môn học bổ trợ được học linh hoạt theo thời gian cá nhân.

Ứng dụng: Quá trình học tập là sự kết hợp ba hoạt động: trang bị kiến thức – rèn luyện kỹ năng – mở mang tầm nhìn với sự giảng dạy của các giảng viên và chuyên gia thực tế.

Linh hoạt: Người học chủ động hoàn toàn về thời gian học tập, có thể học vào bất cứ lúc nào và tại đâu.

Thuận tiện: Người học có thể thực hiện mọi hoạt động học tập qua mạng internet trên laptop, deskop hoặc smartphone.


CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH


GIAI ĐOẠN 1

Chứng chỉ Tài chính cơ bản

1
 

GIAI ĐOẠN 2

Chứng chỉ Tài chính doanh nghiệp

2
 

GIAI ĐOẠN 3

Chứng chỉ Tài chính ngân hàng

3
 

GIAI ĐOẠN 4

Chứng chỉ Đầu tư tài chính

4
 

GIAI ĐOẠN 5

Bằng cử nhân Tài chính- ngân hàng

5
 

Các môn học nổi bật

Gắn với kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực quản lý và đầu tư: Quản trị rủi ro tài chính, Quản lý danh mục đầu tư, Phân tích và đầu tư tài chính...

Trang bị cho người học kiến thức về kinh tế - tài chính đang được ứng dụng phổ biến trong thực tế hiện nay: Thị trường tài chính, Tài chính quốc tế, Thẩm định tín dụng, Thanh toán quốc tế, Phân tích và đánh giá doanh nghiệp,...

1800 6119