1800 6119
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến khóa 4/2022

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trình độ Đại học hình thức Đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến – khóa 4 năm 2022:

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh