1800 6119
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến khóa 4/2021

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trình độ Đại học hình thức Đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến – khóa 4 năm 2021:

Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến khóa 3/2021

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trình độ Đại học hình thức Đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến – khóa 3 năm 2021:

Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến khóa 2/2021

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trình độ Đại học hình thức Đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến – khóa 2 năm 2021:

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh