1800 6119
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến khóa 2/2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trình độ Đại học hình thức Đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến – đợt 2 năm 2020:

Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến khóa 1/2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trình độ Đại học hình thức Đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến – đợt 1 năm 2020:

Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến khóa 4/2019

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trình độ Đại học hình thức Đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến – đợt 4 năm 2019:

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh